OM ANDERS WALL-FÖRELÄSNINGEN

Anders Wall-föreläsningen är Skandinaviens största föreläsning i entreprenörskap. I november varje år samlas ca 2000 åhörare i Uppsala universitetsaula för att lyssna på några av Skandinaviens mest framgångsrika entreprenörer och deras inspirerande berättelser. Anders Wall-föreläsningens främsta syfte är att inspirera unga framtida ledare och entreprenörer till kreativitet, företagande och entreprenörskap.

ARRANGÖRER

Föreläsningen anordnas genom ett samarbete mellan oss i Entrepreneurs Academy (mer om vilka vi är här)Uppsala Universitet och Anders Walls Professur i Entreprenörskap. Anders Walls professur i entreprenörskap syftar till att utveckla undervisning och forskning kring entreprenörskap vid Uppsala Universitet. Professuren finansieras genom ett avtal mellan Uppsala Universitet, Kjell & Märta Beijers stiftelse, Anders Walls stiftelse, Svensk Handel samt Sparbanksstiftelsen Uppland. 

UU_logo.jpg

ANDERS WALL-FÖRELÄSNINGEN 2017

22218471_1773642862649413_8556587990594740214_o.jpg

Anders Wall-Föreläsningen 2016


2016 Års talare

Tävling.png

ORD FRÅN PROJEKTGRUPPEN

VAD ÄR?

”Entreprenör används som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.”
– Wikipedia/Entreprenör

 

Vår ambition som projektgrupp har varit att utveckla en inspirerande dag med personer och berättelser som frångår den konventionella typen av entreprenörskap. Vi vill visa och motivera för såväl student som arbetande att ”entreprenör” inte är en arbetstitel utan någonting man är, och alla kan bli. Välkommen till en föreläsning som spränger traditionella ämnesmurar och belyser det sanna värdet av den entreprenöriella drivkraften.

VA DÄR!Mingel på UKK

Anders Wall-föreläsningen möjliggör spännande möten. Efter föreläsningen i universitetsaulan följer ett mingel med aktiviteter och underhållning som blir en naturlig samlingspunkt för föreläsningens deltagare. Minglet sker på Uppsala Konsert & Kongress i en exklusiv miljö, vars storslagna karaktär samspelar med Uppsalas övriga historiska byggnader. Här möts inbjudna studenter, entreprenörer och näringsliv. Därmed ges ett naturligt tillfälle att samtala, utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter. 

mingel

IMG_2584.jpg

Tidigare talare

Stefan Persson (H&M)
Niklas Zennström (Skype)
Filippa Knutsson (Filippa K)
Mehrdad Mahdjoubi (Orbital Systems)
Stina Honkamaa (United Screens)
Björn Kjos (Norwegian)
Julia Kahltoff (Wetterlings)
Björn Ulvaeus (ABBA)
Jane Walerud (affärsängel)
Hans Rosling (Gapminder)
Mia Brunell Livfors (Kinnevik)
Percy Barnevik (Hand in Hand) 


2014

2015


ANDERS WALL-FÖRELÄSNINGEN I SAMARBETE MED GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK

GEW Sverige är en del av Global Entrepreneurship Week (GEW). Under veckan samlas miljontals besökare runt hela världen i vad som bäst kan beskrivas som en ständigt växande entreprenöriell rörelse - för att skapa nya idéer, och hitta nya sätt att göra saker på. 

GEW sammanför människor över hela världen genom lokala, nationella och globala aktiviteter som syftar till att uppmärksamma enterprenörskap, innovation och kreativitet. Entreprenörer, pedagoger, studenter, ungdomar och beslutsfattare deltar i en stor rad aktiviteter - allt från enskilda möten till storskaliga konferenser.

www.GEW.se