Samarbeta med oss 

Vi är alltid öppna för företag som vill samarbeta och bidra till entreprenörskap tillsammans med oss. Samarbeten är anpassade efter våra gemensamma intressen och behov, och på det sättet skapar vi länken mellan studenter och företag.

  • Skapa och forma ett projekt/event tillsammans med oss.
  • Bli sponsor för en viss händelse och få exponering i både tryck och på digitala plattformar.
  • Rekrytera fantastiska talanger som vi har i vårt nätverk.

Om du är intresserad, kontakta Jonas Tesfai på jonas.tesfai@entrepreneursacademy.se

 

Våra PARTNErs