Qvicket introducerar framtidens mat - insekter.

JOSEFIN STRÖMBERG, VD PÅ QVICKET

                                  Qvicket

                                  Qvicket

År 2050 kommer det att finnas över 9 miljarder människor på jorden. Det innebär en stor press på att hitta hållbara lösningar för matproduktion. Nya sätt att äta och producera mat är nödvändigt dels för att kunna producera tillräckligt med föda till alla 9 miljarder magar som ska mättas, men även för att inte belasta miljön mer än vad vi redan gör idag.

Lösningen ? Äta insekter.

Qvicket är ett mjöl gjort på syrsor. Ja, du hörde rätt. Syrsor. Qvicket är proteinrikt och miljövänligt. Framtidens mat! EA har träffat Josefin Strömberg, VD på Qvicket.

 

Insekter är kanske inte det första man tänker på när man ska laga mat. Hur hörde du talas om denna produkt?  

Josefin Strömberg, VD på Qvicket. Taco med gräshoppor (!).

Josefin Strömberg, VD på Qvicket. Taco med gräshoppor (!).

Min kollega Erik hade läst om ett bolag i USA som gjorde bars gjorda på syrsmjöl. Sedan läste jag FNs rapport om hur bra insekter är som föda, framförallt ur miljösynpunkt. Syrsmjöl löser även ett personligt problem. Jag är vegeterian av miljöskäl vilket ledde till att jag fick protein och järnbrist. Qvicket är proteinrikt, miljövänligt, lätt att använda och gott. Vi hade faktiskt ett litet test i julas för våra vänner där vi hade ett litet blindtest med olika kakor. Alla valde kakorna gjorda på Qvicket!

 

 

Och vad är din bakgrund? Varför valde du att driva något nytt och eget?

Jag är statsvetare i grunden och har alltid varit politiskt engagerad. Jag kände helt enkelt att det snabbaste sättet att förändra är att själv göra det istället för att vänta.

Vad har varit det svåraste hittills?

En stor utmaning är att vänja folk vid ordet och själva konceptet att just äta syrsor. Att gå från exotiskt till vardagsmat är nog det svåraste. Det är alltid en stor utmaning att vänja folk vid ny typ av föda, men så har det alltid varit. Titta på till exempel sushi som klassades som något riktigt konstigt när det först kom!

Bananplättar på Qvicket

Bananplättar på Qvicket

Och hur får ni folk att vänja sig vid att äta insekter?

Det handlar mycket om smart marknadsföring, och vi fokuserar på att det är näringsrikt och miljövänligt. Även om det är svårt så är det väldigt kul att göra något nytänkande som utmanar människor.

Ett tips till entreprenörer?

Prata med så många som möjligt. Var inte rädd att någon ska ta din idé. Jag tror också att man måste vara tydlig med sig själv - vad kan jag och vad kan jag inte? Om du är utanför ditt kompetensområde, fråga andra!

Är du mera nyfiken på insekter som föda?

Qvicket på Facebook

Läs FNs rapport

Qvicket i SVD Näringsliv: 8 innovationer som ska rädda världen, och Hon vill få svenskar att äta malda syrsor. 

Intervju och text: Marika Tedroff