Cenvigo ska digitalisera sjukvården

Cenvigo utvecklar digitala lösnigar inom hälsa, vård och omsorg. De arbetar med att digitalisera sjukvården genom att införa verktyg och appar som för samman patient och vårdgivare. Cenvigo grundades 2014 och har idag tre heltidsanställda medarbetare. Läs om deras produkter och visioner HÄR.

DSC_7959eee.jpg

Tomas Berglund, Business Development Manager, berättar om Cenvigo och delar med sig av sina bästa entreprenörstips!

Hej Tomas, berätta om din bakgrund. Vad har du pluggat?

Jag läste bioteknik vid Uppsala universitet och sedan en master i ledarskap och innovation, även där vid Uppsala. Jag avslutade på Entreprenörskolan och tog examen 2014.

Så du arbetar med vård men har ingen bakgrund inom medicin?

Det kan man säga, men mitt fokus på hur tekniken kan stödja medarbetarna inom vården, dem som faktiskt har medicinsk utbildning, samt hur tekniken kan stödja patienten med sitt tillstånd.

Har utbildningen hjälpt dig att komma hit?

Jo, utan den jag skulle inte haft det jobb jag har idag. Alla delar av utbildningen kan jag inte säga varit relevanta dock! Sedan har nog min tid på universitetet påverkat mitt sätt att tänka idag. Dock var delar av min utbildning inte så kreativ och ofta inrutade, det blev helt klart bättre på slutet. Entreprenörskolan kan jag rekommendera till alla de som känner sig rastlösa och vill lära sig mer om affärsutveckling.

Varför ska vi digitalisera sjukvården?

Digitalisering leder till effektivisering och individualisering inom vården. Medarbetarna får tillgång till mer data och patienten får en behandling som är mer anpassad efter det individuella behovet.

Hittills har vi arbetat mycket med Parkinsons sjukdom. Idag träffas en patient och en neurolog ungefär en gång per år beroende på vilket behov som finns. Sedan ska läkaren göra en bedömning grundat på sin egen observation och patientens subjektiva beskrivning av sitt tillstånd. Ett möte som tar lång tid. Med hjälp av den lösning vi arbetar med just nu, kallad PANDA (Parkinson’s Digital Assessment) kan neurologen få tillgång till objektiv data, samlad av patienten i sitt eget hem under en längre tidsperiod. Det blir ungefär som flera bedömningar hos läkaren på sjukhuset, fast i hemmet via en smartphone. Det leder till ett större underlag för läkaren att ta sina beslut på samtidigt som behandlingen kan göras mer anpassad för patienten.

Vi arbetar även med äldreomsorg, ett område som länge varit bortglömt men som nu mer och mer finner möjligheter i den digitala tekniken. Här arbetar vi med utvecklingen av en sängsensor, Kanopy, som samlar in stora mängder information kring en äldre persons hälsa, via sängen. Via analys kan vi sedan visa medarbetarna information kopplad till, bland annat, viktförändringar och sömnmönster.

Det bygger alltså på att patienten själv måste lägga in sitt data i sin smartphone?

Ja, med PANDA så krävs det att patienten gör vissa tester på sin smartphone som vi sedan kan analysera.

Så, Agda 85 måste också lära sig hur man använder appen?

I de tester vi har haft så har målgruppen varit en bit över över 70 år. Det är helt klart olika nivåer av kunskap men det börjar bli mer och mer vanligt att äldre har ett intresse kring tekniken. Skillnaden från vår generation är att de ofta vill se en faktisk nytta med att använda en teknisk lösning. Nästa generations äldre, t.ex. min pappa, som har jobbat med datorer och springer runt med plattor hela tiden, kommer ju vara på en helt annan nivå än Agda som är född på 30-talet. Pappa är dessutom en del av det som kallas 40-talets ”baby boom”, vilket lägger grunden för ett dramatisk framtida ökning av behov inom vård och omsorg.

Vad är ditt bästa entreprenörsstips?

1.  Det låter klyschigt, men gör något som du tycker är intressant. Det är det enda som håller I längden!

2.   Häng ihop med någon som sitter på mer/annan kunskap än dig. Kan du inget om att programmera men har en grym idé på en app, hitta en som kan! Vi arbetar dagligen med vård och omsorg och får specialistkunskap från läkare och vårdpersonal, kunskap som jag verkligen inte har. Skaffa en mentor!

 

Entrepreneurs AcademyComment