Sustainability Policy

Hållbarhetspolicy

 Entrepreneurs Academy grundades våren år 2006 med ett mål om att bli Sveriges ledande förening för att skapa glädje, inspiration och kunskap om entreprenörskap och affärsmöjligheter. Idag organiserar Entrepreneurs Academy den årliga Anders Wall-föreläsningen samt andra inspirerande evenemang för att uppfylla den ursprungliga visionen - att vara den ledande organisationen för att sprida entreprenörsanda bland studenter i Sverige. Föreningens projekt och event kräver mycket resurser, vilket gör det väsentligt att upprätthålla ett hållbarhetstänk för att skapa medvetande om det klimathot världen står inför. Det är därför Entrepreneurs Academys ambition att göra föreningen och dess event hållbara för att kunna fungera som en framtida inspirationskälla.

 Detta gör vi genom att:

  • Basera alla våra beslut med miljön i beaktning

  • Engagera såväl medlemmar som samarbetspartners i hållbarhetsarbetet

  • Digitalisera dokument i bästa mån

  • Källsortera och klimatkompensera

  • Mat under event ska vara vegetarisk och ekologisk i bästa mån

  • Minska resursanvändningen av plast och papper

  • Informera alla involverade parter om föreningens hållbarhetsarbete och uppmuntra alla att verka och arbeta aktivt mot en hållbar framtid genom att erbjuda klimatsmarta lösningar

  • Vid varje långsiktigt mål som föreningen uppfyller, ska ett träd planteras via WWF

Entrepreneurs AcademyComment